Svalövs kommun

Översvämningar

Foto på en översvämmad väg.

Vid till exempel storm eller om det regnar mycket på kort tid kan det bli översvämningar. Lågt liggande områden är extra utsatta. Här har vi samlat lite information om vad du ska tänka på när det finns risk för översvämning.

Elavbrott

En översvämning kan leda till elavbrott. Du behöver planera för det, till exempel genom att ha konserver och annan mat hemma som inte behöver tillagas, tillgång till stearinljus och ficklampor och en radio som fungerar utan vanlig el. Mer information om detta finns på dinsakerhet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hur får jag information om vad som hänt?

Vid en översvämning ska du lyssna på Sveriges Radio P4. Om du inte har tillgång till elektricitet kan det vara bra att ha tillgång till en batteridriven radio, solcellsradio, bilradio eller vevradio. Om du har internet, titta på www.svalov.se och krisinformation.se samt följ Svalövs kommun på Facebook för att få veta mer. Det går även att ringa 113 13 om det är en större olycka eller kris som har inträffat.

Så kan du förbereda dig för översvämning

Villa- eller fastighetsägare

 • Det är bra att ha sandsäckar för att täcka avlopp.
 • Se till att ha en hemförsäkring.
 • Skaffa pumpar, eller kolla upp var du kan hyra pumpar i händelse av översvämning.
 • Se till att dagvattnet är kopplat till dagvattenledning och att spillvattnet är kopplat till spillvattenledning.
 • Servisledningarnas kondition och funktion bör kontrolleras regelbundet.
 • Inga invändiga installationer ska vara kopplade till dagvattenledningar.
 • Installera backventil för spillvattenledningen.
 • Installera självstängande golvbrunnar.
 • Ha tunga tättslutande föremål till exempel cementsäckar på lager för att kunna lägga över golvbrunnar och toaletter i källaren.
 • Vid renoveringar av källare och anläggningsarbeten i trädgården så bör du fundera på vad du kan göra för att klimatanpassa/skydda din fastighet.
 • Se till att vattnet alltid rinner bort från byggnader, bygg bort källartrappor och garagenedfarter, säkerställ att källarfönster är täta, fundera på om det går att avveckla öppna avloppslösningar i källaren, är några exempel på vad som kan genomföras.
 • Rensa brunnar, lövsilar och hängrännor på din fastighet för att undvika stora vattensamlingar runt huset.

Se NSVA:s broschyr källaröversvämingar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för fler tips och råd.

Utrymning

Det är osannolikt att något större område i Svalöv skulle behöva utrymmas.

Om ett drabbat område behöver utrymmas kommer du att få veta det i radio P4, via www.svalov.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vad ska jag ta med mig?
Vid utrymning behöver du bland annat ta med dig liggunderlag, sovsäck, kontanter, värdehandlingar, medicin och toalettartiklar. På dinsäkerhet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns en checklista inför utrymning du kan läsa mer i detalj om vad du behöver ha med dig.

Vad gör Svalövs kommun?

Svalövs kommun tar fram en klimatanpassningsplan där vi tittar på hur kommunen drabbas dels vid ett skyfall, dels vid en höjning av havsnivån.

I händelse av en översvämning planerar vi för att minska dess konsekvenser genom att prioritera människors liv och hälsa samt samhällsviktig verksamhet.

Publicerad: 2017-05-03

Sidansvarig: Jonny Örn

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun