Svalövs kommun

Skydd mot brand

Förebyggande brandskydd i hemmet

Tre av fyra bränder inträffar i bostäder. I regel är det slarv som förorsakar brand, men även tekniska fel är vanliga brandorsaker. Kom ihåg att det alltid är lättare att förebygga än att släcka en brand.


Brandvarnare räddar liv

Vid tre av fyra dödsbränder saknas en fungerande brandvarnare. Om du inte har en brandvarnare så ska du skaffa en. Det är en billig livförsäkring. Brandvarnaren reagerar på den farliga röken och varnar dig.

 • Sätt upp brandvarnaren i taket på samtliga våningsplan samt en brandvarnare i varje rum där personer sover.
 • Det är viktigt att brandvarnaren sitter i taket, minst 50 cm från väggen, och inte på väggen eller ligger på hatthyllan.
 • Helst ska brandvarnaren vara elnätansluten och seriekopplade.
 • Om brandvarnaren går på batteri, ha då för vana att byta batteriena en gång per år.
 • Be eventuellt någon om hjälp med att sätta upp brandvarnare eller byta batteri.

Var noga med elen

 • Se till att du har jordfelsbrytare installerad. En elektriker kan hjälpa dig med installation.
 • Kontrollera att glödlamporna har rätt watt-tal.
 • Se till att lampskärmen inte kommer i kontakt med den varma glödlampan och att klämlampor sitter stadigt, så att de inte ramlar ner i till exempel sängen. Det kan lätt orsaka en brand.
 • Byt blinkande lysrör på en gång.
 • Byt ut trasiga och nötta elapparater och sladdar.
 • Låt inte torktumlare, tvätt- eller diskmaskin vara på när du går hemifrån eller när du sover.
 • Torka aldrig kläder på elelement eller bastuaggregat.
 • Ställ ingenting på tv:n.
 • Stäng alltid av tv och annan utrustning med avstängningsknappen, inte bara med fjärrkontrollen.

Brandfarlig matlagning

Många bränder börjar på spisen. Det är lätt att glömma en spisplatta påslagen om telefonen ringer eller någon knackar på dörren, men gå aldrig från köket om något kokar på spisen. Ett hjälpmedel som förebygger spisbränder är en automatisk övervakning av spisen, en så kallad spisvakt. En spisvakt bryter strömmen vid brand. Spisen stängs därmed av innan en brandfarlig situation uppkommer. En spistimer har, till skillnad från spisvakten, inget detekteringssystem utan slår enbart av strömmen efter en viss tid.

Glöm inte att släcka ljusen

Levande ljus som lämnas utan uppsikt orsakar många bränder.

 • Välj alltid ljusstakar i porslin, plåt eller annat brandsäkert material där ljusen står stadigt.
 • Undvik ljusmanschetter, eftersom de lätt kan fatta eld.
 • Placera ljusen på säkert avstånd från gardiner, dukar, möbler och krukväxter.
 • Glöm inte att släcka ljusen när du lämnar rummet.

Boendesprinkler

Boendesprinkler är det säkraste och mest tillförlitliga brandskyddssystemet för att rädda liv. Boendesprinkler reducerar kraftigt sannolikheten för dödsbränder – i stort sett ingen omkommer i en byggnad utrustad med sprinkler. Boendesprinkler reducerar brandskadekostnaden med upp till 90 procent. För vårdlokaler visar svenska rapporter att sprinklerinstallationer ger mer än 5 minuter extra tid för evakuering. Forskningsrapporter visar att det är samhällsekonomiskt lönsamt med sprinklersystem i vårdanläggningar. Boendesprinkler är billigt i underhåll och håller i byggnadens hela livstid.

Om det händer

En brand i ett hem får oftast ett mycket snabbt förlopp.

 • Ta dig ut från branden så fort som möjligt, om du inte kan släcka den.
 • Stäng dörren efter dig. En stängd dörr hindrar branden från att sprida sig lika snabbt.
 • När du har tagit dig i säkerhet, varna andra och ring 112.
 • Om det brinner någon annanstans än i din lägenhet, gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus. Stanna kvar i lägenheten och ring 112.


Källa: Brandskyddsföreningen

Publicerad: 2020-01-08

Sidansvarig: Jonny Örn

Relaterad information

Kontakt

För frågor kring brandskyddsregler i byggnader och tillsyn:

Tel: 0418-47 07 16
(under kontorstid 08.00-16.00)

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun