Svalövs kommun

Sotning och brandskyddskontroll

Den huvudsakliga anledningen till att sota är att förhindra brand. När man sotar tar man bort brandfarlig beläggning för att minska risken för sotbrand.

Ny taxa för sotning och brandskyddskontroll 2015

Från och med den 1 maj 2015 gäller ny taxa för sotning och brandskyddskontroll. Taxan regleras årligen enligt avtal med sotningsentreprenör och i enlighet med det sotningsindex som Sveriges kommuner och Landsting fastställer. 2014 års index medför en höjning av taxan med 1,88 %.

Sotningstaxa 2015: 408 kr/timme.
Brandskyddskontrolltaxa 2015: 810 kr/timme.

läs mer om sotningstaxa 2015 Pdf, 23.3 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 23.3 kB)

Sotningsentreprenör i Svalöv

Kommunen är skyldig att erbjuda sotare och sotningsentreprenör för Svalövs kommun är SIMAB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Fastighetsägare har dock möjlighet att ansöka om att sota själv Pdf, 366.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 366.4 kB) eller anlita annan entreprenör Pdf, 362.3 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 362.3 kB) än kommunens.

Vem bestämmer om sotningen?

I lagen om skydd mot olyckor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och därtill hörande förordning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. anges vilka objekt som omfattas av krav på sotning respektive brandskyddskontroll.

Imkalerna ska man sköta själv

I sotarens uppgift ingår inte rengöring av imkanalerna. Det är därför varje fastighetsägares ansvar att själv se till att imkanalerna (köksfläkten) hålls rena.

Möjlighet att sota själv

Lagen ger även kommunerna rätt att efter ansökan medge att en fastighetsägare utför eller låter någon annan utföra sotning på den egna fastigheten om detta kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

Hur ska jag göra om jag vill sota själv?

Då ska du ansöka om dispens hos kommunen. Svalövs kommun har antagit nedanstående riktlinjer:

1. Räddningschefen bedömer i samråd med skorstensfejar-mästarna de inkomna dispensansökningarna.
2. Om den sökande har dokumenterad utbildning/kursbevis görs en enklare prövning.
3. Om den sökande har oljepanna är det mindre risk för brand.
4. Om den sökande har sotande bränsle till exempel ved, eller komplicerad anläggning som är svår att sota, görs en mer omfattande prövning.
5. Om dispens för fastighetsägare att sota själv beviljas, bestämmer bygg-, trafik- och räddningsnämnden att särskild brandskyddskontroll ska ske senast 3 månader efter första sotningstillfället.
6. Dispensärenden delegeras till räddningschefen.

Publicerad: 2020-09-27

Sidansvarig: Jonny Örn

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun