Kan vi hjälpa dig att bli ännu tryggare i ditt föräldraskap?

Svalövs kommun arbetar med att se över det befintliga föräldraskapsstödet i hela kommunen. En del i detta arbete är att undersöka vilket behov som finns och vilka erfarenheter och önskemål som föräldrar i kommunen har. Med förälder syftar vi även på andra former av vårdnadshavare och viktiga personer nära barnet.

Vi hoppas att du vill hjälpa oss genom att fylla i denna enkät. Insamlingsperioden pågår fram till och med den 26 augusti och enkäten kan fyllas i såväl digitalt som i pappersform. Ifyllda pappersenkäter kan lämnas in på öppna förskolan eller i receptionen på kommunhuset.

Föräldraskapsstöd är olika former av insatser, aktiviteter och verksamheter riktade till föräldrar med syfte att stärka föräldraförmågan och relationen mellan förälder och barn. Det kan röra sig om allt från föreläsningar och utbildningar till caféträffar och telefonrådgivning.

Om du har några frågor om enkäten, undersökningen eller önskar återkoppling, vänligen ta kontakt med Li Merander, folkhälso- och barnrättsstrateg i Svalövs kommun.
li.merander@svalov.se
0418- 475352


Födelseland
FödelselandHögsta avslutade utbildning
Högsta avslutade utbildningCivilstånd
CivilståndKön
Kön
Antal barn
Antal barn

Har du tidigare tagit del av föräldraskapsstöd?
Har du tidigare tagit del av föräldraskapsstöd?
Känner du till vilket föräldraskapsstöd som erbjuds i Svalövs kommun?
Känner du till vilket föräldraskapsstöd som erbjuds i Svalövs kommun?Känner du att du behöver någon form av stöd i din roll som förälder?
Känner du att du behöver någon form av stöd i din roll som förälder?
Vilken typ av stöd skulle du vara intresserad av?
Vilken typ av stöd skulle du vara intresserad av?


På vilka sätt önskar du få stöd?
På vilka sätt önskar du få stöd?


När önskar du helst ta del av föräldraskapsstöd?
När önskar du helst ta del av föräldraskapsstöd?
Finns det något hinder för dig att kunna ta del av föräldraskapsstöd?
Finns det något hinder för dig att kunna ta del av föräldraskapsstöd?

På vilket sätt skulle du vilja få information om föräldraskapsstöd?
På vilket sätt skulle du vilja få information om föräldraskapsstöd?


Kommentera gärna enkäten och dela dina tankar om föräldraskap och stöd.