1 december 2021 kl. 18.00-19.30  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

OBS! Inställt - Föreläsning om psykisk ohälsa

Tema: Trauma

Dagens föreläsning är inställd på grund av rådande väderförhållanden, och kommer i stället att hållas den 15 december.

När: 1 december kl 18.00-19.30
Var: Solgården, Felstadsvägen 1, Svalöv
Anmälan: till anhörigsamordnaren tel 0418-47 54 65 eller anhorig@svalov.se
Arrangör: Region Skåne i samarbete med Anhörigstöd Svalöv och Landskrona

Detta är den fjärde föreläsningen av fem i en föreläsningsserie om psykisk ohälsa. Vid föreläsningstillfällena tar man upp vanligt förekommande symtom vid psykisk ohälsa samt hur man som anhörig kan bemöta dessa.

Varmt välkommen!