15 december 2021 kl. 18.00-19.30  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Föreläsning om psykisk ohälsa, tema: trauma

Psykiskt trauma, vad är det? Hur är det bäst att hantera ett trauma?

Den avslutande föreläsningen i vår serie om psykisk ohälsa den 15 december handlar om psykiskt trauma. Ett psykiskt trauma är ofta ett resultat av en chockartad och smärtsam upplevelse som skapar så mycket stress och överväldigande känslor att de blir svåra att hantera. Det finns många olika typer av händelser som kan leda till ett potentiellt psykiskt trauma. Det kan till exempel handla om en bilolycka, rånförsök eller ett dödsfall.

När: 15 december kl 18.00-19.30
Var: Solgården, Felstadsvägen 1, Svalöv
Anmälan: till anhörigsamordnaren tel 0418-47 54 65 eller anhorig@svalov.se
Arrangör: Region Skåne i samarbete med Anhörigstöd Svalöv och Landskrona

Detta är den fjärde föreläsningen av fem i en föreläsningsserie om psykisk ohälsa. Vid föreläsningstillfällena tar man upp vanligt förekommande symtom vid psykisk ohälsa samt hur man som anhörig kan bemöta dessa.

Varmt välkommen!