21 maj 2022 kl. 10.00-14.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Exkursion till Bokholmen med Naturskyddsföreningen

Besök på den stora anlagda våtmarken belägen i sänkan mellan gårdarna Hundseröd, Bokholmen, Lillö och Kongaö. Markägarna som anlade våtmarken tilldelades Svalövs kommuns miljöpris 2014.

När: Lördagen den 21 maj.
Var: Samling vid Forslidsgården i Svalöv
Tid: Samling kl 10.00. Hemkomst ca kl 14.00
Anmälan: till Johan Gustafsson tel. 070-396 38 73 eller Tommy Jonsson 070-570 62 38
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Svalöv

Besök på den 114 hektar stora anlagda våtmarken belägen i sänkan mellan gårdarna Hundseröd, Bokhomen, Lillö och Kongaö. En bra lokal för vadarfåglar och ett eldorado för fågelskådare.
Markägarna som anlade våtmarken tilldelades Svalövs kommuns miljöpris 2014.

Kläder efter väder och medtag fika.

Välkommen!