8 mars 2023 till 3 mars 2023 kl. 18.00-20.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Anmäl dig till samtalsgrupp - psykisk ohälsa

Foto: Mostphotos.

Nu är det dags för dig som stöttar någon med psykisk ohälsa att anmäla sig till vårens samtalsgrupp.

När: 8/3, 22/3, 5/4, 19/4, 3/5.
Tid: kl. 18.00—20.00.
Var: Svalegatan 4B, Svalöv.

Anmälan: senast den 28 februari (se kontaktuppgifter nedan). Max åtta platser.

Som anhörig till någon som lider av psykisk ohälsa har man många gånger behov av att prata med andra som befinner sig i en liknande situation.

Samtalsgruppen leds av kommunens psykiatrihandledare och anhörigsamordnare

Vi pratar bland annat om anhörigrollen och om hur vi får vardagen att fungera. Vi samtalar om ämnen som rör dig som anhörig utifrån den situation som du befinner dig i. Alla anhöriga har olika behov och förutsättningar, men även mycket gemensamt. Varje möte har ett nytt tema och till vissa av våra träffar bjuder vi in utomstående föreläsare, till exempel överförmyndare, biståndshandläggare, kurator, arbetsterapeut med fler, allt utifrån gruppens behov.

Vi träffas vid fem tillfällen - tystnadsplikt råder i samtalsgruppen
Studiecirkeln är en sluten grupp som träffas fem gånger tillsammans med samtalsledare. I gruppen har vi tystnadsplikt. För att samtalsgruppen ska bli givande och alla ska kunna komma till tals är antalet deltagare satt till max åtta personer och det är viktigt att man kommer varje gång. Det kostar inget att delta.

Vill du veta mer ring eller mejla oss, se kontaktuppgifter nedan.

Vi bjuder på lättare fika!

Välkommen!