18 april 2023 kl. 10.00-12.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Anmäl dig till studiecirkel - anhörigvård

Foto: Mostphotos.

Nu är det dags att anmäla sig till vårens studiecirkel för anhöriga som vårdar någon som är äldre eller har ett funktionshinder.

När: 18/4, 25/4, 2/5, 9/5, 23/5, 30/5.
Tid: kl. 10.00—12.00.
Var: Svalegatan 4B, Svalöv.
Anmälan: senast den 11 april (se kontaktuppgifter nedan). Max åtta platser.

Som anhörig till någon som är äldre, är långvarigt sjuk eller som har ett funktionshinder har man många gånger behov av att prata med andra som befinner sig i en liknande situation.

Studiecirkeln leds av kommunens demenssjuksköterska och anhörigsamordnare.

Vi pratar bland annat om anhörigrollen och om hur vi får vardagen att fungera. Vi samtalar om ämnen som rör dig som anhörig utifrån den situation som du befinner dig i. Alla anhöriga har olika behov och förutsättningar, men även mycket gemensamt. I samtalsgruppen har du möjlighet att uttrycka dina tankar, lätta på trycket, dela glädje och sorg med andra. Genom att prata om våra upplevelser och erfarenheter kan vi hjälpa varandra att se saker i ett nytt ljus. Varje möte har ett nytt tema.

Vi träffas vid sex tillfällen - tystnadsplikt råder i samtalsgruppen
Studiecirkeln är en sluten grupp som träffas vid sex tillfällen tillsammans med två samtalsledare. I gruppen har vi tystnadsplikt. För att samtalsgruppen ska bli givande och alla ska kunna komma till tals är antalet deltagare satt till max åtta personer. Det kostar inget att delta i studiecirkeln.

Vi bjuder på fika!

Välkommen!