14 februari 2023 kl. 10.00-12.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Anmäl dig till studiecirkel - inriktning demens

Foto: Mostphotos.

Nu är det dags för dig som anhörig till någon som lider av kognitiv svikt att anmäla sig till vårens studiecirkel.

När: 14/2*, 28/2^, 14/3^, 28/3^, 11/4^.
Tid: kl. 10.00—12.00.
Var: *Svalegatan 1C, ^Svalegatan 4B, Svalöv.

Anmälan: senast den 10 februari (se kontaktuppgifter nedan). Max åtta platser.

Som anhörig till någon som lider av kognitiv svikt (minnessjukdom) har man många gånger behov av att prata med andra som befinner sig i en liknande situation.

Studiecirkeln leds av kommunens demenssjuksköterska och anhörigsamordnare.

Vi pratar bland annat om anhörigrollen och om hur vi får vardagen att fungera. Vi samtalar om ämnen som rör dig som anhörig utifrån den situation du befinner dig i. Alla anhöriga har olika behov och förutsättningar, men även mycket gemensamt. I samtalsgruppen har du möjlighet att uttrycka dina tankar, lätta på trycket, dela glädje och sorg med andra. Genom att prata om våra upplevelser och erfarenheter kan vi hjälpa varandra att se saker i ett nytt ljus. Varje möte har ett nytt tema.

Vi träffas vid fem tillfällen - tystnadsplikt råder i samtalsgruppen
Studiecirkeln är en sluten grupp som träffas fem gånger tillsammans med samtalsledare en gång varannan vecka. I gruppen har vi tystnadsplikt. För att samtalsgruppen ska bli givande och alla ska kunna komma till tals är antalet deltagare satt till max åtta personer. Det kostar inget att vara med i studiecirkeln.

Vi bjuder på lättare fika!

Välkommen!