30 mars 2023 kl. 16.00-19.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Karatofta 50 år senare

Bokrelease

När: torsdag 30 mars kl 16-19
Var: Svalövs bibliotek
Arrangör: Naturskyddsföreningen och Svalövs bibliotek

1972 startades Svalövs Fältbiologer och började snart att specialstudera ett tätortsnära område - Karatofta. Arbetet med att dokumentera områdets natur och kulturhistoria växte och 1978 gav de ut boken Karatofta. Här gjorde man en noggrann redogörelse för natur och kulturhistoria i området Karatofta - Svenstorp - Höjebacke.

Nu femtio år senare återvänder tre av de ursprungliga författarna med en ny bok med fokus på både förändringar och kontinuitet i området. Det som väckte vårt intresse, den speciella biologiska mångfalden, finns kvar men stora förändringar gäller bl a markanvändning och klimat. Samtidigt har möjligheterna att hitta information i databaser och arkiv ökat vilket ger ny information om tidigare generationers brukande av naturen.

Den nya boken är rikt illustrerad med foton i färg och vill både titta tillbaka och se framåt, informera, inspirera till nya upptäckter och ge visioner om framtiden för området.

I boken tar vi upp områdets geologi och klimat som en bakgrund och går in på detaljerade uppgifter om områdets agrarhistoria för att förstå hur naturen ser ut i dag. Vi fokuserar på flora och fåglar samt övriga ryggradsdjur men ger också kortare inblickar i andra organismer för att inspirera till framtida undersökningar. Slutligen diskuterar vi områdets skötsel och ger vår vision för framtiden.

Naturligtvis vill DU vara med på detta boksläpp! Efter två år av intensivt insamlande, sökande i databaser, skrivande, dokumenterande, fotograferande, diskuterande, korrekturläsande… Nu är boken tryckt och klar! Så varmt välkommen!

Kontakt och frågor:
johangustafsson6@gmail.com 0703963873 eller
elisabeth.lyhagen@gmail.com 0705887336