23 maj 2022 kl. 18.00-20.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Kommunens informationsträff

Kommunfullmäktiges presidium bjuder in allmänhet och förtroendevalda till tre informationsträffar.

Den första kommer att vara på Linåkerskolan i Svalöv, måndagen den 23 maj kl. 18.00.

Sektorschefer och verksamhetschefer är på plats och kommer hålla en föredragning på cirka 30 minuter och är sedan tillgängliga för frågor i cirka 60 minuter.

Den första träffen berör samhällsbyggnad, Svalövs kommunservice AB och Svalövs samhällslokaler AB.

Välkomna!

Ingrid Ekström (SD)
Kommunfullmäktiges ordförande