8 juni 2022 kl. 18.00-20.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Kommunens informationsträff

Kommunfullmäktiges presidium bjuder in allmänhet och förtroendevalda till tre informationsträffar.

Den andra träffen kommer att vara på Linåkerskolan i Svalöv, onsdagen den 8 juni kl. 18.00.

Sektorschefer och verksamhetschefer är på plats och kommer hålla en föredragning på cirka 30 minuter och är sedan tillgängliga för frågor i cirka 60 minuter.

På den andra träffen informerar kommunen om vård och omsorg samt social sektor.

Välkomna!

Ingrid Ekström (SD)
Kommunfullmäktiges ordförande