Svalövs kommun

Kommun & politik

Nytt majoritetsförhållande i kommunfullmäktige

Då Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna ingått ett valtekniskt samarbete så har majoritetsförhållandet i kommunfullmäktige förändrats, vilket medför att en rad poster i kommunens nämnder och styrelser väljs om.

Vid fullmäktigemötet den 17 juni valdes följande fullmäktige- och kommunstyrelsepreside:

Kommunfullmäktiges presidium
Ordförande: Ingrid Ekström, Sverigedemokraterna
1:e vice ordförande: Anna Berg von Linde, Moderaterna
2:e vice ordförande: Claes Hallberg, Socialdemokraterna

Kommunstyrelsens presidium
Ordförande: Teddy Nilsson, Sverigedemokraterna (även kommunalråd)
Vice ordförande: Angelie Fröjd, Moderaterna (även kommunalråd)
Oppositionsråd: Jan Zielinski, Socialdemokraterna

De nya valen gäller från och med den 1 juli, 2019.

Nämnder och styrelser


Bildningsnämndens presidium
Ordförande: Kim Hellström (SD)
Vice ordförande: Émilie Lundgren (S)

BT Kemi Efterbehandlings presidium
Ordförande: Agneta Sörensson (M)
Vice ordförande: Katarina Lundgren (S)

Krisledningsnämndens presidium
Orförande: Teddy Nilsson (SD)
1:e vice ordförande: Angelie Fröjd (M)
2:e vice ordförande: Jan Zielinski (S)

Myndighetsnämndens presidium
Ordförande: Jörgen Persson (SD)
Vice ordförande: Kent Kronqvist (S)

Samhällsbyggnadsnämndens presidium
Ordförande: Stefan Pettersson (M).
Vice ordförande: Niklas Bohn (S)

Socialnämndens presidium
Ordförande: Aase Jönsson (KD).
Vice ordförande: Krister Olsson (S)

Valnämndens presidium
Ordförande: Hans Lindström (SD)
Vice ordförande: Anette Hallberg (S)

Vård- och omsorgsnämndens presidium
Ordförande: Angelie Fröjd (M)
Vice ordförande: Anneli Persson (S)

Revisionen
Göran Winér (S), ordförande
Mikael Hellman (SD), vice ordförande

AB SvalövsBostäders presidium
Ordförande: Angelie Fröjd (M)
Vice ordförande: Kent Kronkvist (S)

AB SvalövsLokalers presidium
Ordförande: Angelie Fröjd (M)
Vice ordförande: Kent Kronkvist (S)

LSR Landskrona Svalöv renhållnings AB, styrelsen
Vice ordförande: Mats Hannader (SD)
Ledamot: Krister Olsson (S)
Suppleant: Sten Wendel (M)

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA), styrelsen
Ledamot: Teddy Nilsson (SD)
Ersättare: Jan Zielinski (S)

Sydvatten AB, styrelsen
Ledamot: Christer Laurell (C)

Valberedningsnämnden
Ordförande: Åke Jonsson (KD)
Vice ordförande: Anette Hallberg (S)

Vigselförrättare
Fredrik Jönsson (C), Birgitta Jönsson (L), Torbjörn Ekelund (L) och Hans Lindström (SD).

Ombud för kommuninvånare som ej är medlem i svenska kyrkan
Katarina Lundgren (S)

Publicerad: 2021-08-26

Sidansvarig: Michael Andersson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun