Svalövs kommun

Allmänna val

I Sverige hålls det allmänna val vart fjärde år och är det yttersta uttrycket för att vi lever i en demokrati. De allmänna valen hålls på nationell, regional och lokal nivå till riksdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige. Vart femte år hålls val till europaparlamentet.

Valsystemet grundar sig på allmän och lika rösträtt och valen ska vara fria, hemliga och direkta.

  • Allmän rösträtt - rösträtten beror endast på sådana krav som folk i allmänhet kan uppfylla, dvs. ålder, medborgarskap och bostadsort.
  • Lika rösträtt - alla väljare har lika rätt att påverka valresultatet, dvs. en röst per person.
  • Fria val - ingen annan får bestämma vad väljaren ska rösta på.
  • Hemliga val - väljaren är inte tvungen att visa eller tala om hur han eller hon röstat.
  • Direkta val - väljarna utser direkt de som sitter i t.ex. riksdagen eller kommunfullmäktige - de är direktvalda av folket.

Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige
Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige infaller den andra söndagen i september vart fjärde år. Nästkommande val kommer äga rum i september år 2022.

Rösträtt vid riksdagsval

Du som senast på valdagen fyller 18 år, är svensk medborgare och bosatt i Sverige (eller någon gång har varit folkbokförd här) är röstberättigad vid allmänna val till riksdagen, kommun och landsting samt vid val till Europaparlamentet.

Rösträtt vid kommun- och landstingsfullmäktigeval

Utöver vad som sagts om riksdagsval äger du rösträtt vid val till kommun- och landstingsfullmäktige, om du senast på valdagen är:

  • Medborgare i någon annan av Europeiska unionens medlemsstater
  • Medborgare i Island eller Norge
  • Eller om du i andra fall är utlänning, men varit folkbokförd i Sverige under tre år i följd före valdagen.

Val till Europaparlamentet
Val till Europaparlamentet infaller vart femte år. Nästa val kommer att äga rum i juni 2024.

Välj bland rubrikerna till vänster för att lära dig mer om hur allmänna val fungerar.

Mer information om val

Mer information om val hittar du på:

Valmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

EU-upplysningens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riksdagens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Publicerad: 2021-09-03

Sidansvarig: Michael Andersson

Kontakt

Nämndsekreterare
Louise Linde
0418-47 50 37
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun