Svalövs kommun

Sätt att rösta

Du kan rösta på tre olika sätt: Förtidsröstning Länk till annan webbplats., Rösta på valdagen Länk till annan webbplats. eller Rösta med bud Länk till annan webbplats..

Röstlängden

För att få rösta måste man vara upptagen i en så kallad röstlängd. Det är en förteckning över alla som är folkbokförda inom valdistriktet 30 dagar före valdagen och som har rösträtt på valdagen.

Svenska medborgare som inte längre är folkbokförda i Sverige tas upp i röstlängden under tio år från den dag folkbokföringen upphörde. Därefter tas de upp, för tio år i sänder, om de till Skatteverket skriftligen anmäler sin adress.

Den som anser att röstlängden innehåller felaktiga uppgifter eller som felaktigt uteslutits ur röstlängden kan senast tolv dagar före valdagen skriftligen begära att uppgifterna rättas. Begäran skickas till Länsstyrelsen i Skåne län.

Röstkort

Av röstkortet framgår väljarens namn och nummer i röstlängden samt vilket valdistrikt man hör till, vilken vallokal man skall rösta vid samt öppethållande. Man måste ha med sig röstkortet om man ska förtidsrösta.

Det finns däremot inte något krav på att man skall ha med sig sitt röstkort när man röstar i vallokal eller på en utlandsmyndighet. Det underlättar dock arbetet för röstmottagarna om väljaren har med sig sitt röstkort. Röstkortet är personligt och får inte insamlas av röstmottagarna utan ska återlämnas till väljaren när han/hon prickats av i röstlängden.

Väljare som har förlorat sitt röstkort eller inte har fått något röstkort ska få ett dubblettröstkort om de begär det. Dubblettröstkort tillhandahålls av den centrala valmyndigheten, Länsstyrelsen i Skåne län, en utlandsmyndighet eller kommunen.

Legitimation

Sedan riksdagsvalet 2006 måste du som väljare kunna identifiera dig med hjälp av en giltig id-handling. Detta gäller på alla ställen där man kan rösta. Som id-handling räknas id-kort, körkort och pass.

Saknar du id-handling eller inte har med sig den kan någon som känner du intyga din identitet. Personen som intygar detta måste då ha sin id-handling med sig.

Personröst

Väljarna röstar på ett parti men har också inom ramen för partivalet möjlighet att samtidigt påverka ordningsföljden mellan kandidaterna. Väljaren kan avge en personröst genom att "kryssa för" en av kandidaterna på valsedeln. Bara en kandidat får markeras.

Vid räkning av personröster tas endast hänsyn till valsedlar där en kandidat är förkryssad. En valsedel utan något personkryss påverkar således inte personvalet. Om väljaren strukit över ett eller flera namn på valsedeln saknar det betydelse vid sammanräkningen.

Om ett parti har registrerat partibeteckning och anmält sina kandidater kan väljaren inte heller lägga till kandidatnamn på valsedlarna. Vid sammanräkningen bortses från namn som skrivits till på sådana valsedlar. Det framgår längst upp på valsedeln, ovanför kandidatnamnen, om kandidaterna är anmälda.

Publicerad: 2018-12-06

Sidansvarig: Michael Andersson

Kontakt

Nämndsekreterare
Louise Linde
0418-47 50 37
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun