Svalövs kommun

Rösta med bud

Att rösta med bud innebär att man som väljare får hjälp med att transportera sin röst till en vallokal eller till en röstningslokal där man kan förtidsrösta.

Den som är sjuk, funktionshindrad eller gammal och inte själv kan ta sig till vallokalen får rösta med bud. Dessutom får väljare som betjänas av lantbrevbärare anlita denne som bud. Väljare som är intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt kan också rösta med bud.

För att rösta med bud behövs, förutom budet:

  • valsedlar
  • valkuvert
  • ett ytterkuvert för budröstning
  • ett vittne

Vittne och bud får inte vara samma person. Kuvert och valsedlar som behövs kan hämtas före valet hos Svalövs kommun. På valdagen kan material hämtas i närmaste vallokal.

Budet, som måste ha fyllt 18 år, kan vara väljarens make eller sambo samt väljarens, makens eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon, den som i sitt arbete eller på liknande sätt vårdar väljaren eller hjälper till i personliga angelägenheter, av Posten AB anställd lantbrevbärare, anställda vid häkte eller en kriminalvårdsanstalt. Väljaren kan även kontakta kommunen för att kunna få rösta med ambulerande röstmottagare. Vittnet måste också ha fyllt 18 år.

Väljaren gör själv i ordning sin röst genom att lägga ner en valsedel för varje val i valkuverten och klistra igen dem. Valkuverten ska i budets och vittnets närvaro läggas i ett ytterkuvert för budröstning. Ytterkuvertet måste klistras igen. Därefter ska väljaren intyga att budrösten gjorts i ordning på rätt sätt. Det görs genom att väljaren skriver sin namnteckning och sitt personnummer på framsidan av ytterkuvertet.

Vittnet ska därefter intyga att väljaren gjort i ordning sin röst på rätt sätt. Vittnet fyller i sina uppgifter på ytterkuvertet.

Budet ska kontrollera väljarens identitet. På ytterkuvertet markeras hur identiteten har kontrollerats. Budet ska ange vilken typ av bud han/hon är: anhörig, vårdare eller motsvarande, utsedd av kommunen, lantbrevbärare eller anställd vid häkte eller kriminalvårdsanstalt. Slutligen ska budet intyga att väljaren gjort i ordning sin röst på rätt sätt och att uppgifterna som väljaren intygat är riktiga. Detta intygas genom att budet fyller i sina uppgifter och skriver under med sin namnteckning på ytterkuvertet. Budet ska se till att väljaren klistrar igen kuvertet.

Budet lämnar rösten i vallokalen i det valdistrikt där den röstande är upptagen i röstlängden. Var vallokalen är belägen framgår av röstkortet. Det är också möjligt att förtidsrösta i en röstningslokal genom bud. Budet måste då ha med sig den röstandes röstkort.

Publicerad: 2017-11-30

Sidansvarig: Michael Andersson

Kontakt

Nämndsekreterare
Louise Linde
0418-47 50 37
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun