Svalövs kommun

Ansöka om flagga

Svenska flaggan
Det är Rikskommittén för Sveriges Nationaldag som delar ut flaggor och fanor till organisationer, föreningar och enskilda personer.

Organisationer, föreningar eller motsvarande, som önskar en flagga eller fana, skickar in sin ansökan till Rikskommittén.

Enskilda personer skickar ansökan till sin hemkommun eftersom det är kommunen som bekostar flaggor till enskilda personer. Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast den 7 april.
Om ansökan blir beviljad hämtas flaggan under en ceremoni på Nationaldagen. Du får besked via brev från kommunen.

Enskilda personer i Svalövs kommun skickar sin ansökan till:
Svalövs kommun
Att: Margareta Persson
268 80 Svalöv

Publicerad: 2011-01-25

Sidansvarig: Michael Andersson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun