Svalövs kommun

Ärenden för aktförvaring

Testbild


Handlingar för aktförvaring som är tillgängliga för allmänheten

Svalövs kommun aktförvarar handlingar i vissa ärenden. Dessa är fria för allmänheten att ta del av. I kommunhusets reception finns handlingar att ta del av på plats eller om så önskas få kopior på handlingar.

Om du har frågor kring detta är du välkommen att höra av dig till kansliet, mejla eller ring 0418-475000.


Ärenden för aktförvaring just nu


  • Förslag till miljökvalitetsnormer för vatten som påverkas av vattenkraft - Samråd.
  • Ring Knutstorp
  • Förslag till bildande av naturreservatet Jällabjär i Svalövs och Klippans kommuner
  • Omprövning av markavvattningsföretag Axelvolds avloppsledning av år 1931, Svalövs kommun
  • Tillståndsansökan för vattendom i Stenestad, Målnr M-2633-21
  • Bildande av naturreservatet Klåveröd i Svalövs kommun, Skåne län, dnr 511-30702-2019 1214-215Publicerad: 2021-09-16

Sidansvarig: Michael Andersson

Kontakt

Kansliet
0418-47 50 00
e-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun