Nyheter relaterade till BT-kemi


 • De största delarna av det färdigsanerade området har återställts till en blomsteräng för att gynna den biologiska mångfalden. Saneringen efter BT Kemi, södra området, är godkänd
  Braån är skyddad, föroreningarna i marken på det gamla BT Kemi-området har minskats med över 80 procent och det som har lämnats kvar innebär ingen risk för vare sig hälsa eller miljö.
  Länsstyrelsen i Skåne län har med det...


 • David Bohgard, tidigare projektledare för BT Kemi Efterbehandling, och Helena Svensson, nuvarande projektledare för BT Kemi Efterbehandling, föreläste om BT Kemi-skandalen, utredningar, saneringsarbete och det arbete som pågår för ett femtiotal besökare med förorenad mark som sitt specialintresse. Internationellt besök ville lära av BT Kemi-saneringen
  I slutet av oktober stod BT Kemi Efterbehandling som värd för ett internationellt studiebesök när nätverket Renare Mark tillsammans med sin europeiska motsvarighet, NICOLE, arrangerade gemensamma seminariedagar i Malmö.

 • Provtagning på det södra BT Kemi-området
  Inom kort kommer det åter att vara aktivitet innanför staketet på det södra BT Kemi-området i Teckomatorp. Detta när det utförs provtagning för att utreda hur kvarlämnad dioxinförorening skulle kunna hanteras.

 • Mål uppnått: pumpning från 1970-talet avslutad
  Ett uttalat mål med saneringen av BT Kemi-området är att pumpningen av dräneringsvatten, som pågått sedan 1970-talet, ska kunna avslutas.Efter sanering av både norra och södra området har pumpen nu stängts av.

 • Information från BT Kemi Efterbehandling vecka 33 2022
  Under vecka 33 kommer alla hushåll i Teckomatorp att få en informationsfolder från BT Kemi Efterbehandling med information om saneringsarbetet.

 • BT Kemi-föroreningar sanerade – dioxiner återstår
  Saneringsarbetet i Teckomatorp är slutfört avseende de så kallade BT Kemi-föroreningarna. Samtidigt finns en restförorening av dioxiner kvar att hantera då måltemperatur i delar av det termiska behandlingsområdet inte up...

 • Start för termisk in situ-behandling
  Nu tar saneringen av det södra före detta BT Kemi-området nästa stora steg när den termiska behandlingsanläggningen slås på.

 • Paus i leveransen av ren jord ger färre bilar
  Efter ett par månader med tät lastbilstrafik tar BT Kemi-projektet nu paus i intransporterna av ren jord. Även om utlastning av förorenade massor och betong fortsätter så kommer transporterna med detta att minska drastis...

 • Information från BT Kemi Efterbehandling i brevlådan o...
  Coronoapandemin satte stopp för ett öppet informationsmöte - men inte för information om den kommande saneringen av det före detta BT Kemi-området. Genom en folder i brevlådorna i Teckomatorp och i digitalt format på hem...

 • Foto på styrelsen i BT Kemi Efterbehandling. Saneringsstart innan sommaren
  Nu går BT Kemi-skandalen äntligen mot sitt slut. I dag beslutade Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling att ta nästa steg i saneringsarbetet på det södra området i Teckomatorp och saneringsstart väntas innan sommaren.