Artikeln publicerades 17 april 2009

BT-Kemi information

Det gamla Sockerbruket köptes upp av Bönnelyche & Thuröe, BT Kemi 1967. Arkiv: Björn Malmroos

Senaste nytt om norra och södra området.

Norra området

Arbetet GC-broarna pågår enligt plan och träbroarna lyfts på plats i början av juni.
Utfyllnad med jordmassor pågår och den tidigare dammen för dräneringsvatten har fyllts igen.
 
Exporttillstånd för de sista 9 000 ton jord som ska gå till Bremen är klart. Preliminärt sker lastningen helgen 24-26 april.
 
Försöken med ozonbehandling av dräneringsvattnet har gett så goda resultat att avsikten är att bygga en permanent anläggning för att därmed kunna behandla vattnet lokalt och upphöra med överpumpningen till det kommunala nätet och Landskrona.

Södra området

Resultaten från testgrävningarna på den södra sidan har bekräftat farhågorna att området är mycket mer förorenat än vad som var väntat. Det är främst de gamla betsvämmorna och området intill Lans Mekaniska Verkstads lokaler som är förorenade.
 
Projektledningen ska i samråd med länsstyrelsen ta fram en översiktlig handlingsplan med kostnadsbedömning. Den ska presenteras för Naturvårdsverket som är finansiär av projektet.

Informationskväll

En informationskväll för allmänheten planeras till onsdagen den 13 maj kl. 18 i Torgskolan, Teckomatorp.