Artikeln publicerades 27 april 2009

Norra området sanerat

Det gamla Sockerbruket köptes upp av Bönnelyche & Thuröe, BT Kemi 1967. Arkiv: Björn Malmroos

Äntligen är de förorenade massorna från norra BT Kemiområdet i Teckomatorp borta.

Söndagen den 26 april 2009 lämnade de sista massorna förorenad jord det norra BT Kemiområdet i Teckomatorp. Arbetet har försenats ungefär ett år på grund av de problem och bekymmer som uppkom i samband med analysmetoder för antimon och utökade mängder förorenad jord.

Utlastningen i helgen gick i stort sett bra utan några stora störningar. Det torra och varma vädret gjorde dock att det kunde både damma och lukta något i närområdet trots åtgärder med dammbekämpning.
 
Tre båtar lastades med tillsammans 10 300 ton jord. Totalt har det nu fraktats cirka 77.000 ton jord till Bremen innehållande drygt 8.000 kilo gifter. I Bremen behandlas jorden genom upphettning och förbränning av gaserna så att alla gifter med dioxiner fullständigt försvinner. Ursprungligen var bedömningen att det bara var hälften så stora mängder!

- Nu fortsätter arbetet med att omvandla området till ett vackert naturområde, säger projektledare Lars Bevmo.