Artikeln publicerades 20 augusti 2009

BT Kemi Efterbehandling

Det gamla Sockerbruket köptes upp av Bönnelyche & Thuröe, BT Kemi 1967. Arkiv: Björn Malmroos

Under hösten kommer naturparken, plantering av barnens skog och en ny attitydundersökning att genomföras.

Norra området

Arbetet med den nya naturparken fortsätter, kontaktledningar och träbroarna har slutbesiktigats. Landskapsmodifieringen är i princip färdig och förberedelser inför plantering pågår.
 
En ny bottenfaunaundersökning har genomförts och Braån är fortsatt opåverkad av de genomförda saneringsarbetena. En, av länsstyrelsen godkänd, rensning av Braån på södra sidan utmed BT Kemi-området planeras ske i slutet av augusti i samråd med en ekolog och en fiskeexpert.
 
Den nya naturparken kommer att invigas då den är färdigställd i slutet av hösten. - Tanken är att en så kallad tidskapsel ska placeras under en sten högst upp på den högsta kullen för att tas fram om ett antal decennier, berättar biträdande projektledare Åsa Andersson. Förslag till innehåll är bland annat information om BT Kemi - både skandalen och saneringsprojektet, brev skrivna till de som en dag ska öppna tidskapseln med mera. Ytterligare förslag till innehåll mottages gärna. Kontakta Åsa Andersson, e-post: asa.andersson@svalov.se
 

Barnens skog

I samband med den övriga planteringen i slutet av september, ska barn från närliggande skolor få möjlighet att plantera ett område. Detta är ett projekt som arrangeras i samarbete med skolorna i Teckomatorp.
 

Södra området

Inga saneringsarbeten pågår på det södra området i avvaktan på de fortsatta diskussionerna med myndigheterna. Ett möte med Naturvårdsverket och Länsstyrelsen är planerat till den 24 augusti i Teckomatorp.
 

Attitydundersökning

En ny attitydundersökning kommer att genomföras under augusti-september. - Undersökningen genomförs som en uppföljning för ett av delmålen med saneringen, att attityden till Teckomatorp ej längre ska vara belastad av BT kemi-skandalen, säger Åsa Andersson. I allt väsentligt följer upplägget tidigare undersökningar så att en god utvärdering av förändringar kan ske.