Artikeln publicerades 23 september 2009

BT Kemi Efterbehandling

Det gamla Sockerbruket köptes upp av Bönnelyche & Thuröe, BT Kemi 1967. Arkiv: Björn Malmroos

Rekreationsparken i det norra området kommer att invigas i december och ytterligare undersökningar ska göras i det södra området.

Norra området

- Nu kan man se landskapet i det nya rekreationsområdet framträda helt, berättar projektledare Lars Bevmo. Planteringar har påbörjats och den 21-22 oktober kommer Teckomatorps skolbarn att hjälpa till med plantering av "Barnens skog". Invigning av området är planerat till den 6 december, skyltsöndagen.

Ett antal stora stenar har placerats ut i terrängen som möjliga sittplatser och som komplement till planteringarna. På högsta punkten läggs en ring med stenar och där planteras träd som ska vara belysta nattetid. Den planerade tidskapseln ska placeras där vid invigningen.
 
Braåns södra sida har rensats upp. Vid rensningen har en fiskeexpert och en ekolog medverkat. Rensningen har skett försiktigt och rensmassorna har kommit till nytta i projektet.
 

Södra området

Projektledningen är överens med länsstyrelsen att en riskvärdering ska göras för det södra området. Miljörisken och skyddet av Braån bedöms fortfarande vara huvudmotivet för de åtgärder som behövs.

Den riskbedömning som gjordes i samband med Huvudstudien 2002-2004 ska ses över och omarbetas med hänsyn till all den nya kunskap som nu finns om både det södra och det norra området. Bland alternativen ska ingå att klarlägga om alternativ med inlösen av fastigheter kan underlätta en kommande sanering.
 
Försök med så kallad sanering på plats i jorden med hjälp av pulserande likström ska genomföras av företaget 3C i Billeberga. Genom att leda elektrisk ström genom marken från armeringsjärnen i de rivna betsvämmorna till i marken nerslagna armeringsjärn, ska man undersöka om bekämpningsmedlen i jorden kan destrueras.
 

Attitydundersökning

Alla intervjuer har genomförts för projektet under augusti-september. - Vi räknar med att kunna presentera resultatet i oktober, säger Lars Bevmo.