Artikeln publicerades 24 februari 2010

Södra BT Kemi-området

Det gamla Sockerbruket köptes upp av Bönnelyche & Thuröe, BT Kemi 1967. Arkiv: Björn Malmroos

Åtgärdsutredningen för det södra BT Kemi-området är nu i princip färdig.

I den genomförda utredningen förordas alternativ 2A, som innebär att befintliga verksamheter flyttas från området och byggnaderna rivs, varefter den förorenade jorden kan grävas upp och föras bort från Teckomatorp för behandling.

- Vi anser att detta är det bästa alternativet för orten Teckomatorp i längden och det som bäst uppfyller Naturvårdsverkets krav och principer för efterbehandling av förorenad mark, säger projektledare Åsa Andersson. - Det gör också att saneringsarbetena kan optimeras och utföras under en kortare tidsperiod, vilket leder till att störningarna på omgivningen blir mindre.

Tidplan

Tidplaneringen inför saneringen är svår att sia om i dagsläget eftersom förberedelserna inte kan sättas igång förrän kommunen fått klartecken från Länsstyrelsen och Naturvårdsverket om bidrag. - Får vi klartecken senast under sommaren 2010 finns det möjlighet att saneringsarbetet kan starta sommaren 2011, säger Åsa Andersson.

Namntävling på naturparken

Vid invigningen av naturparken på det norra området i december 2009 kunde man lämna in namnförslag. Ett 100-tal förslag lämnades in och vid BT Kemis styrelsemöte i januari valde man att skicka vidare namnförslaget Vallarna till tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet, som kommer att ta ställning till namnförslaget på sitt kommande sammanträde.