Artikeln publicerades 1 juli 2010

8 miljoner till BT Kemi Efterbehandling

Det gamla Sockerbruket köptes upp av Bönnelyche & Thuröe, BT Kemi 1967. Arkiv: Björn Malmroos

Naturvårdsverket har beviljat Svalövs kommun och BT Kemi Efterbehandling ytterligare 8 miljoner kronor.

Pengarna ska användas till avslutning av arbetena på det norra området samt förberedelser inför sanering av det södra området. - Vi räknar med att senare i år få besked om ytterligare medel som ska täcka saneringen av det södra området, säger projektledare Åsa Andersson. Saneringen av det södra området beräknas kosta uppemot 200 miljoner kronor. - Det känns bra att Naturvårdsverket och länsstyrelsen stödjer oss i projektet och vi ser med tillförsikt fram emot att få slutföra saneringen, säger Åsa Andersson.
 
Bakgrund
BT Kemi Efterbehandling är ett projekt som sedan 2002 drivs av Svalövs kommun och till stor del finansieras av Naturvårdsverket. Det norra BT Kemi-området sanerades 2006-2009 varefter rekreationsområdet Vallarna anlades och invigdes i december 2009.
 
När projektet påbörjades utgick man från att den sanering som utfördes på det södra området på 70-talet var tillräcklig. Efterhand som prover tagits på området kan vi konstatera att så inte är fallet. Arbetena på det södra området förväntas bli lika omfattande som de som genomförts på det norra området.
 
Kontaktperson
Projektledare Åsa Andersson
0418-47 53 91, 0709-47 53 91