Artikeln publicerades 31 maj 2011

BT Kemi Efterbehandling

Det gamla Sockerbruket köptes upp av Bönnelyche & Thuröe, BT Kemi 1967. Arkiv: Björn Malmroos

Svalövs kommun åtar sig huvudmannaskapet för den första etappen av efterbehandlingen av det södra BT Kemiområdet.

Detta sedan kommunen vid förhandlingar med länsstyrelsen kommit fram till en kompromiss gällande kommunens egenfinansiering av etappen.  

- Svalövs kommun har redan bidragit med stora resurser under efterbehandlingen av det norra området, inte minst i förhållande till kommunens storlek, säger kommunstyrelsens ordförande Karl-Erik Kruse.

- Det faktum att det södra området förklarades färdigsanerat av länsstyrelsen i början av 80-talet har också starkt bidragit till att man från kommunens sida anser att den fortsatta efterbehandlingen inte bör belasta Svalövs kommun, säger Karl-Erik Kruse. Därför inledde vi i mars förhandlingar med länsstyrelsen för att försöka hitta ett sätt att minska kommunens egeninsats.

Kompromissen innebär att kommunen tilldelas ett bidrag om 33 miljoner kronor enligt Naturvårdsverkets beslut, men att det står kommunen fritt att omfördela medlen så att de även kan täcka kostnader för konsulter, som kan utföra en del av de uppgifter som tidigare skötts av kommunens egna verksamheter.