Artikeln publicerades 24 april 2013

Nu börjar rivningen på BT Kemi-området

Det gamla Sockerbruket köptes upp av Bönnelyche & Thuröe, BT Kemi 1967. Arkiv: Björn Malmroos

Förberedelserna inför rivningen av byggnaderna på det södra BT Kemi-området är nu igång. Arbetena planeras pågå april – juni 2013. Globax är den entreprenör som har handlats upp och konsultbolaget Hifab kommer att sköta kontrollen på plats.

Rivningen kommer att gå till så att saneringspersonal från Globax först kommer att sortera ut allt miljöfarligt material ur byggnaderna. Därefter kommer en rivningsutrustad grävmaskin att påbörja sitt arbete med att demontera huskropparna.

Det mesta av materialet kommer att återbrukas och återvinnas. Idag kan så gott som alla material återvinnas utom gips och gammal isolering. De delar av byggnaderna som det finns värde i kommer att plockas ut separat och säljas.

Globax kommer totalt att ha fyra personer på plats, två som arbetar med saneringen av byggnaderna och två som arbetar med själva rivningen.

Vi vill att ni är våra ögon och öron under tiden som rivningen pågår. Tycker ni att rivningen funkar bra? Eller bullrar det mycket?

Tveka inte att höra av er!

Kontakt:
Projektledare BT Kemi Efterbehandling, Eva Sköld
Tel: 0418-47 53 91
Mobil: 0709-47 53 91
E-post: eva.skold@svalov.se

Platschef Globax AB, Börje Åbinger
Tel: 042-15 71 00
Mobil: 0705-60 76 00
E-post: borje.abinger@globax.se