Artikeln publicerades 21 oktober 2014

Fortsatt arbete inom BT Kemi Efterbehandling

Det gamla Sockerbruket köptes upp av Bönnelyche & Thuröe, BT Kemi 1967. Arkiv: Björn Malmroos

Arbetet med undersökningar och utredningar av det södra området inom Etapp 1 av BT Kemi Efterbehandling fortsätter under hösten.

Bakgrund
BT Kemi Efterbehandling drivs av Svalövs kommun med statliga bidrag och arbetar med att saneringen av det före detta BT Kemi-området i Teckomatorp. Norra området är sanerat sedan 2009 och omgjort till naturområdet Vallarna. På det södra området pågår undersökningar och utredningar. Här kommer den senaste informationen från projektet.

Tidplan
Utredningsarbetet inom Etapp 1 visade sig vara betydligt mer komplicerat än vad som tidigare antagits och etappen kommer att vara till halvårsskiftet 2015. Projektets nuvarande tidplan sträcker sig i sin helhet till 2019, då det södra området ska vara sanerat och återställt.

Ansökan om bidrag
Då Etapp 1 har förlängts har projektet ansökt om kompletterande bidrag för etappen hos Naturvårdsverket om 3,5 miljoner kronor. Projektet har också ansökt om 12 miljoner kronor för Etapp 2. Svar om bidragsansökan från Naturvårdsverket väntas innan årsskiftet.

Ytterligare undersökningar
Under hösten kommer ytterligare några undersökningar att göras. Undersökningarna kommer omfatta provtagning av vatten i jord och i berggrund, uttag av jordkärnor för att få information om hur marken är uppbyggd samt eventuellt viss jordprovtagning. Undersökningar som gjordes under våren 2014 visade att föroreningarna har trängt ner i grundvattnet i berg och därför behöver detta utredas ytterligare.

Informationsmöte
Projektet kommer att hålla ett informationsmöte för allmänheten den 29 oktober, kl.19, på Torgskolan i Teckomatorp. Ta chansen att höra vad som hänt det senaste halvåret i projektet och ställa dina frågor. Vi bjuder på fika.

Varmt välkomna!
Eva Sköld, Projektledare
Tel: 0418-47 53 91
E-post

Filip Nilsson, Biträdande projektledare
Tel: 0418-47 53 93
E-post