Artikeln publicerades 14 oktober 2015

Fem frågor till projektledaren för BT Kemi Efterbehandling

Eva Sköld, projektledare för BT Kemi Efterbehandling.

Eva Sköld firade nyligen tre år som projektledare i saneringsprojektet BT Kemi Efterbehandling i Svalövs kommun. Vi passade på att ställa några frågor om tiden som gått och hur hon ser på det arbete som ligger framför henne och resten av projektgruppen.

Hur är det att vara projektledare i Skånes största saneringsprojekt?
– Det är självklart utmanande men samtidigt otroligt spännande och utvecklande. Jag är väldigt glad att jag får arbeta med ett projekt där man känner att man verkligen kan göra skillnad, för både människor och miljö. Jag har alltid haft ett stor miljöintresse så det känns mycket givande att få vara en del av BT Kemi Efterbehandling.

Vad har varit den största utmaningen under de här tre åren?
– Den fördjupade utredningen av det södra området, som har visat sig vara mycket mer komplicerad än vad vi trodde. Även om föroreningssituationen i stort verkar vara så som vi tidigare bedömde, så har det framkommit att det i vissa punkter finns föroreningar på ett betydligt större djup än vad vi känt till förut.

Vilken framgång är du mest stolt över?
– Det är alltid roligt när man får återkoppling efter studiebesök och informationsmöten att de som varit där tycker att de fått bra och tydlig information om projektet.

Vad gör ni just nu i projektet?
– Just nu pågår arbetet med uppdateringen av huvudstudien för det södra området. Vi kommer att titta på olika saneringsalternativ och göra bedömningar av vart och ett. I slutändan ska vi komma fram till ett alternativ, som vi ska föreslå.

Projektet har pågått i många år. När blir ni egentligen färdiga?
– Enligt nuvarande tidplan ska själva saneringsarbetet vara färdigt år 2020 och slutrapporteringen och avvecklingen av projektet år 2021. I ett såhär stort projekt finns det dock många osäkerheter och saker kan hända som gör att vi måste ändra tidplanen. En svårighet är att projektet finansieras med hjälp av bidrag från Naturvårdsverket precis som många andra projekt runt om i Sverige. Det är inte säkert att pengarna räcker till precis när man har planerat att man behöver dem. Sen ska vi också genomföra en stor entreprenadupphandling och vi har sett att upphandlingar i flera andra projekt har överklagats. En sådan process kan ta flera månader. Slutligen vet vi av erfarenhet från det norra området att vissa saker upptäcker man inte förrän man påbörjar saneringen. Det är alltså svårt att i dagsläget ge något säkert slutdatum, men hösten 2020 är vad vi siktar på.

Missa inte Öppet hus i projektets utställning på Torgskolan i Teckomatorp, onsdagen den 28 oktober.