Artikeln publicerades 1 juni 2017

Från miljöskandal till naturområde!

Torsdagen den 1 juni invigs BT Kemi Efterbehandlings nyproducerade utställning. En utställning som berättar om Sveriges första miljöskandal och det stora arbetet att städa efter växtgiftfabriken BT Kemi.

I utställningen kan Du uppleva hela BT Kemiskandalen så som den utspelade sig på 1970-talet. Se vad det förorenade åvattnet gjorde med trädgårdsmästarnas odlingar, känn stanken från fabriken, se Teckomatorpsbornas kamp för att stoppa produktionen, lär mer om gifterna och om hur de påverkade både miljön runt Braån och fabriksarbetarnas och bybornas hälsa och se hur Sveriges miljölagstiftning skärptes efter skandalen.

– Det har funnits planer för att uppdatera utställningen under en tid men det har inte blivit möjligt förrän nu. Tanken är att den nu ska vara mer publikvänlig och intressant för både barn och vuxna. Vi är riktigt nöjda med utställningen som den ser ut idag och hoppas att många kommer för att titta på den, säger David Bohgard, projektledare BT Kemi Efterbehandling.

Utställningen berättar också om hur kommunen, länsstyrelsen och Naturvårdsverket har arbetat i decennier med att sanera den förorenade marken – och att området nu håller på att förvandlas från platsen för en miljöskandal till ett vackert naturområde.

När: Invigningen öppnas för allmänheten med officiell bandklippning den 1 juni, klockan 16.00.

Var: Torgskolan, Skolgatan 1B, Teckomatorp.

Klockan 18.00 håller projektledningen informationsmöte om arbetet med den sista saneringsfasen.

Utställningen håller dessutom extraöppet 3 och 6 juni mellan klockan 12-16.

Vi bjuder på fika den 1 juni.

Välkomna!

Styrelsen för
BT Kemi Efterbehandling