Artikeln publicerades 4 december 2017

Informationsmöte för allmänheten

Vy över BT Kemi-området i Teckomatorp.

Vy över BT Kemi-området i Teckomatorp. Till höger om järnvägen ligger det södra området som nu är aktuellt för sanering och till vänster det färdigsanerade området som nu är naturområdet Vallarna.

BT Kemi Efterbehandling bjuder in allmänheten för att informera om saneringen för det södra BT Kemi-området i Teckomatorp.

När: onsdagen den 6 december, kl. 18.30–19.30
Var: Torgskolan, Skolgatan 1b, Teckomatorp

Projektledningen informerar bidragsbeslutet och tidplanen för saneringsentreprenaden samt de förberedande arbetena gällande det södra området.

Vi bjuder på fika!

Välkomna!
Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling