Artikeln publicerades 27 april 2018

Tillträde förbjudet på södra BT Kemi-området

På förekommen anledning vill projektledningen för BT Kemi Efterbehandling göra klart att det inhägnade området söder om järnvägen i Teckomatorp, som också är det gamla BT-Kemi-området, är förbjudet att beträda för obehöriga.

Området är att jämställa med en byggarbetsplats och det innebär skaderisker för den enskilda person som vistas här.

Vid frågor, kontakta projekledare David Bohgard, 0418-47 53 93