Artikeln publicerades 12 september 2019

Indisk delegation lär av BT Kemi inför sanering i Bhopal

Foto från Bhopalbesöket i Teckomatorp och BT Kemiutställningen.

Foto: Svalövs kommun.

Natten till den 3 december 1984 drev ett giftgasmoln från en bekämpningsmedelsfabrik in över tätbefolkade indiska Bhopal. Katastrofen har kallats för den värsta industriolyckan i världshistorien och krävde tusentals liv. Området står nu inför en sanering och Indien tar hjälp av svenska Naturvårdsverket för att förbereda sig.

Igår, onsdagen den 11 september, gästade en delegation Teckomatorp för att lära mer om BT Kemi-skandalen och hur detta förorenade område tas omhand.

- Vi tror att man kan lära en hel del av Sverige gällande provtagningsstrategi och riskbedömning - och hur man har gått tillväga med saneringen av BT Kemi-området, säger Magdalena Gleisner, Naturvårdsverket, om valet av Teckomatorp för studiebesöket.

- Delegationen har dessutom pekat ut BT Kemi-projektet som intressant eftersom det handlar om omfattande föroreningar från bekämpningsmedel både i Teckomatorp och i Bhopal.

Besöket i Teckomatorp är en del i en utbildningsinsats som under tre dagar låter delegationen från Indien ta del av ett digert program med kurser, erfarenhetsutbyten, föreläsningar och workshops. Naturvårdsverket står som värd för Sverigebesöket och tar hjälp av bland annat SGI (Statens Geotekniska Institut), SGU (Sveriges Geologiska Undersökningar) och länsstyrelsen.

- Det är jätteroligt att Naturvårdsverket har valt att föra vidare de erfarenheter som vi har gjort under åren av förberedelser och sanering av det före detta BT Kemi-området, säger Helena Svensson, projektledare för BT Kemi Efterbehandling. Ett av våra mål är att vara just en förebild för andra saneringsprojekt.

Foto från när den indiska delegationen besöker BT Kemiutställningen

Foto: Svalövs kommun.

Under besöket i Teckomatorp fick den indiska delegationen lära mer om BT Kemis skandalhistoria, saneringen av det norra området, förberedelserna inför saneringen av det södra området, teknikval samt misstag och lärdomar som är viktiga att ta med sig.

Medverkade gjorde också Geoserve AB som under 2020 och 2021 ska sanera det södra området. Geoserve, med kanadensiska partnerbolaget McMillan-McGee, presenterade den termiska in situ-teknik som är tänkt för den kommande saneringen i Teckomatorp.

- Det är extra spännande att få visa en spetsteknik som möjliggör en miljövänligare sanering än vad som annars hade gått att åstadkomma, säger Stefan Larsson, projektchef för BT Kemi Efterbehandling.

Moulshri Joshi från SpaceMatters är arkitekt och forskningsledare i projektet Bhopal Gas Tragedy Memorial och har följt BT Kemi-projektet under åtta års tid.

- Det är sorgligt att sådana här saker kan få hända om och om igen genom historien och runt om i världen - men jag hoppas att vi kan lära av varandra och hitta hållbara lösningar. Jag ser på BT Kemi som ett systerfall, Teckomatorp och Bhopal har mer gemensamt än man kan tro, säger Moulshri Joshi.