Artikeln publicerades 7 november 2019

Saneringsarbete inleds med provtagning och informationsmöte

Vy över BT Kemiområdet

Vy över BT Kemiområdet i Teckomatorp. Till höger om järnvägen ligger det södra området som nu är aktuellt för sanering och till vänster det färdigsanerade området som nu är naturområdet Vallarna

Det inledande arbetet med saneringen av det södra BT Kemi-området startar under vecka 47. Ett första steg är att hämta jord- och betongprover ur marken och med hjälp av dessa ska en saneringsanläggning sedan specialdesignas för Teckomatorp.

Det södra BT Kemi-området ska saneras med termisk in situ-teknik. Metoden innebär att värmerör borras ner i marken, att föroreningarna förångas och samlas in och att jorden på det sättet behandlas på plats utan att behöva grävas upp.

För att hitta den optimala temperaturen för behandlingen inleder Geoserve arbetet genom att hämta in jord- och betongprover som ska värmetestas i laboratorium. Resultatet av dessa värmetester ligger sedan till grund för den saneringsanläggning som specialdesignas utifrån föroreningssituationen och markförhållandena på området i Teckomatorp.

Under vecka 47, främst den 20 och 21 november, kommer det därför att borras och schaktas på det södra BT Kemi-området. Arbetet kan komma att innebära vissa olägenheter i form av buller och lukt.

Att detta arbete kan inledas redan i år beror på den tidsvinst som gjordes då upphandlingen av saneringsentreprenaden inte överklagades samt på grund av att Naturvårdsverket godkände en omfördelning av pengar från 2020 till 2019.

Det känns väldigt bra att vi kan komma igång med de inledande arbetena redan i år, säger projektledare Helena Svensson.

Saneringen är planerad att genomföras under åren 2020 och 2021.

Informationsmöte för allmänheten
Den som vill veta mer om efterbehandlingen av före detta BT Kemi-området är välkommen till informationsmöte för allmänheten.

När: tisdagen den 12 november, kl. 18.30.
Var: utställningslokalen i Torgskolan i Teckomatorp, Skolgatan 1B.

Vid mötet berättar Geoserve mer om sin teknik och svarar på frågor. Projektledningen informerar om projektet och om tidplanen för det fortsatta arbetet.

Välkommen!