Artikeln publicerades 12 maj 2020

Saneringsstart innan sommaren

Foto på styrelsen i BT Kemi Efterbehandling.

Styrelsen och projektledningen för BT Kemi Efterbehandling samt entreprenör Geoserve. Närmast kameran: ordförande Agneta Sörensson (M) och Geoserves vd Henrik Ekman.

Nu går BT Kemi-skandalen äntligen mot sitt slut. I dag beslutade Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling att ta nästa steg i saneringsarbetet på det södra området i Teckomatorp och saneringsstart väntas innan sommaren.

Projekteringsarbetet för att förbereda den kommande saneringen har pågått sedan i oktober. Entreprenör Geoserve, med kanadensiska partnern McMillan-McGee, har sedan dess bland annat specialdesignat en behandlingsanläggning utifrån föroreningssituationen och markförhållandena på området i Teckomatorp.

Under dagens styrelsemöte beslutade Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling att ge grönt ljus för saneringen.

- Det känns verkligen bra att saneringen kan starta. Styrelsen bildades redan 2001 och norra området avslutades 2009. På tur står nu det södra området som blev bristfälligt sanerat för fyrtio år sedan, därefter sker till sist återställning av området. Styrelsens förhoppning är att detta blir ett definitivt avslut på BT Kemi-skandalen. Det är också positivt att med den valda reningstekniken kommer miljöpåverkan i Teckomatorp att minimeras, säger ordförande Agneta Sörensson (M).

Det södra BT Kemi-området ska saneras med i huvudsak termisk in situ-teknik. Metoden innebär att värmerör borras ner i marken, att föroreningarna förångas och samlas in och att jorden på det sättet behandlas på plats utan att behöva grävas upp. I kombination med termisk in situ kommer det också att utföras en mindre andel schaktarbeten i Teckomatorp.

- Vi ser fram emot att få sätta igång med saneringsarbetet och vi tycker att det är särskilt spännande att få använda termisk in situ-teknik för att rena det mest förorenade området, säger Henrik Ekman, vd Geoserve.

Saneringsarbetet inleds innan sommaren och ska vara slutfört under vintern 2021. När den termiska anläggningen tas i bruk i februari 2021 kommer behandlingen att kunna följas i realtid på webben. Det riktpris för saneringen av det södra före detta BT Kemi-området som styrelsen idag har godkänt är
143 miljoner kronor.