Artikeln publicerades 15 augusti 2022

Information från BT Kemi Efterbehandling vecka 33 2022

Under vecka 33 kommer alla hushåll i Teckomatorp att få en informationsfolder från BT Kemi Efterbehandling med information om saneringsarbetet.

Foldern kommer också att finnas att hämta på biblioteket i Teckomatorp samt i digital form på Svalövs kommuns hemsida.