Nyhetsarkiv BT Kemi efterbehandling


  • Det gamla Sockerbruket köptes upp av Bönnelyche & Thuröe, BT Kemi 1967. Arkiv: Björn Malmroos BT Kemi Efterbehandling
    Gång- och cykelbroarna har lyfts på plats och en skrivelse gällande södra området har skickats till länsstyrelsen.