Nyhetsarkiv BT Kemi efterbehandling


  • Det gamla Sockerbruket köptes upp av Bönnelyche & Thuröe, BT Kemi 1967. Arkiv: Björn Malmroos BT Kemi Efterbehandling
    Svalövs kommun åtar sig huvudmannaskapet för den första etappen av efterbehandlingen av det södra BT Kemiområdet.