Nyhetsarkiv BT Kemi efterbehandling


  • Det gamla Sockerbruket köptes upp av Bönnelyche & Thuröe, BT Kemi 1967. Arkiv: Björn Malmroos Nu börjar rivningen på BT Kemi-området
    Förberedelserna inför rivningen av byggnaderna på det södra BT Kemi-området är nu igång. Arbetena planeras pågå april – juni 2013. Globax är den entreprenör som har handlats upp och konsultbolaget Hifab kommer att sköta ...