Nyhetsarkiv BT Kemi efterbehandling


  • Det gamla Sockerbruket köptes upp av Bönnelyche & Thuröe, BT Kemi 1967. Arkiv: Björn Malmroos BT Kemi-projektet ansöker om bidrag
    Svalövs kommun har ansökt om bidrag från staten för att fortsätta driva BT Kemi-projektet. Ansökan gäller dels en förlängning av Etapp 1, dels bidrag för Etapp 2 som enligt tidplanen ska börja i juli 2015. Nu väntar proj...

  • Kom på studiebesök!
    BT Kemi Efterbehandling har flyttat sin utställning till nya lokaler i Torgskolan. Nu bjuder projektet in till öppet studiebesök där du kan lära dig om BT Kemi, skandalen och det efterföljande saneringsarbetet.