Nyhetsarkiv BT Kemi efterbehandling


  • Tillträde förbjudet på södra BT Kemi-området
    På förekommen anledning vill projektledningen för BT Kemi Efterbehandling göra klart att det inhägnade området söder om järnvägen i Teckomatorp, som också är det gamla BT-Kemi-området, är förbjudet att beträda för obehör...