Nyhetsarkiv BT Kemi efterbehandling


  • Vy över BT Kemiområdet Ny teknik ska rena det gamla BT Kemiområdet
    Det blir genom ny teknik - termisk behandling in situ - som det före detta BT Kemiområdet ska saneras. Idag tog Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling beslutet att Geoserve AB får uppdraget att sanera den södra delen av d...