Nyhetsarkiv BT Kemi efterbehandling


  • Paus i leveransen av ren jord ger färre bilar
    Efter ett par månader med tät lastbilstrafik tar BT Kemi-projektet nu paus i intransporterna av ren jord. Även om utlastning av förorenade massor och betong fortsätter så kommer transporterna med detta att minska drastis...