Nyhetsarkiv BT Kemi efterbehandling


  • BT Kemi-föroreningar sanerade – dioxiner återstår
    Saneringsarbetet i Teckomatorp är slutfört avseende de så kallade BT Kemi-föroreningarna. Samtidigt finns en restförorening av dioxiner kvar att hantera då måltemperatur i delar av det termiska behandlingsområdet inte up...