Nyhetsarkiv BT Kemi efterbehandling


  • Mål uppnått: pumpning från 1970-talet avslutad
    Ett uttalat mål med saneringen av BT Kemi-området är att pumpningen av dräneringsvatten, som pågått sedan 1970-talet, ska kunna avslutas.Efter sanering av både norra och södra området har pumpen nu stängts av.