Svalövs kommun

Ekonomi, statistik & ekonomiska rapporter

I kommunens budgetdokument finns bland annat beskrivet styrmodell, strategiska inriktningar och prioriteringar för kommunens verksamheter.

Svalövs kommun ska:

  • Vara en attraktiv boende-, besöks- och företagarkommun.
  • Tillgodose medborgarnas behov av inflytande och valmöjligheter.
  • Trygga medborgarnas livsmiljö, ekonomi och välbefinnande.
  • Öka det mellankommunala samarbetet.
  • Vårda de kommunala anläggningstillgångarna så att kapitalförstöring undviks.
  • Ha en befolkningstillväxt som minst ska följa den för Skåne genomsnittliga befolkningstillväxten.

Årsredovisning & bokslut

Svalövs kommun

2020

Kommunstyrelsen

2020

Bildningsnämnden

2020

BT Kemi Efterbehandling - styrelsen

2020

Myndighetsnämnden

2020

Revisionen

2020

Samhällsbyggnadsnämnden

2020

Socialnämnden

2020

Vård- & omsorgsnämnden

2020

Överförmyndaren

2020

Publicerad: 2021-04-30

Sidansvarig: Jane Bergman

Årsredovisning

Ladda ner kommunens årsredovisning 2019.

Årsredovisning 2020PDF (pdf, 5.3 MB)

Budget

Relaterade länkar
Kontakt

Ekonomichef

Jane Bergman
0418-47 50 70
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun