Svalövs kommun

Föreställ dig Svalövs kommun 2040

Bild på förslag som kommuninvånarna kom fram till på medborgardialogen.

Illustration av några av de tankar som uppkom under medborgardialogen måndagen den 8 april. Klicka på bilden för förstoring.

Vad är det bästa med Svalövs kommun idag? Vad skulle kunna utvecklas i framtiden? Och hur kan vi göra för att tillsammans skapa den framtid vi vill ha redan idag?

Dessa är några av de frågor som ligger till grund för kommunens pågående visionsarbete. Under våren 2019 genomförs en rad aktiviteter där kommuninvånare, politiker och tjänstepersoner i kommunen får möjlighet att säga sitt om hur de vill föreställa sig Svalövs kommun 2040. Det hela ska mynna ut i en gemensam vision för kommunen, vilken ska guida kommunens framtida utveckling.

- Äntligen är vi igång med detta mycket viktiga strategiska arbete för vår kommuns utveckling och syftet är att ta fram en gemensam vision för hela Svalövs kommun, både geografiskt och för vår organisation, säger Fredrik Jönsson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Som ett led i visionsarbetet anordnar kommunen medborgardialoger där kommuninvånare från hela kommunen samlas för att diskutera framtiden i kommunen. Kommunen kommer även att hålla workshops om framtiden i kommunens olika skolor. Dessutom kommer politiker och tjänstepersoner i kommunen att samlas för en intern dialog. Det finns också möjlighet att som kommuninvånare lämna in sina tankar och synpunkter kring kommunens framtida utveckling i relation till visionen via ett webbformulär Öppnas i nytt fönster..

Utifrån detta ska visionen sedan arbetas fram och presenteras för politikerna i kommunen. Målsättningen är att kommunfullmäktige ska kunna samlas bakom visionen och att den ska bli antagen under 2019.

Nyhetsarkiv om visionsarbetet

Dokumentation från workshop på Svalöfs Gymnasium

Kommunfullmäktige antog Svalövs kommun - vision 2040
Läs mer här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2019-12-19

Grå skiljelinje
Dokumentation från workshop på Svalöfs Gymnasium

Hur ska kommunen vara 2040? Svalöfs
Gymnasium tycker till Pdf, 508 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 508 kB)

2019-04-30

Grå skiljelinje
Bild från Workshop på Linåkerskolan
Grå skiljelinje
Bild från workshop med mellanstadieelever
Grå skiljelinje
Foto från medborgardialogen i Teckomatorp.
Grå skiljelinje
Ola Odebäck presenterar genomförandeprocessen för visionsarbetet för kommunstyrelsen
Publicerad: 2020-01-21

Sidansvarig: Michael Andersson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun