Svalövs kommun

Gör din röst hörd - Svalövs kommun 2040

Testbild

Svalövs kommuns vision ska byggas av så många som möjligt, och därför är det viktigt att alla har möjlighet att bidra med tankar och idéer kring hur vi föreställer oss Svalövs kommun 2040.

Genom att svara på de tre nedanstående frågorna hjälper du oss på kommunen att ta fler kommuninvånare i beaktande när vi arbetar fram visionen.

Dina svar är anonyma
De svar du anger här nedan är fullkomligt anonymiserade. Du bör dock känna till att alla inkomna svar är en allmän handling. Det innebär att vem som helst kan begära ut svaren från kommunen, och kommunen kan då vara skyldig att lämna ut dem. Det svar du anger kommer dock aldrig att kunna kopplas till dig personligen.
Publicerad: 2020-02-25

Sidansvarig: Michael Andersson

Kontakt

Utvecklingsstrateg
Kristina Prahl
0418-47 50 17
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun