Svalövs kommun

Arbetsordning och reglementen

Reglementen bestämmer de politiska organens ansvarsområden och verksamhet.

Varje nämnd har ett reglemente att arbeta efter. Det beskriver nämndens uppdrag och ansvarsområden.

 

Arbetsordning

Arbetsordning för Kommunfullmäktige

Reglementen för styrelser och nämnder

Reglemente för Bildningsnämnden

BIN Reg Antaget 2020-10-26PDF (pdf, 769.3 kB)

Reglemente för Kommunstyrelsen

KS Reg Antaget 2020-12-21PDF (pdf, 540.3 kB)

Regelmente för Krisledningsnämnden

KRIS Reg Antaget 2020-11-30PDF (pdf, 436.7 kB)

Reglemente för Myndighetsnämnden

MN Reg Antaget 2020-04-27PDF (pdf, 780.5 kB)

Reglemente för Revisionen

REV Reg Antaget 2014-09-29PDF (pdf, 39.5 kB)

Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden

SBN Reg Antaget 2020-10-26PDF (pdf, 836 kB)

Reglemente för Socialnämnden

SN Reg Antaget 2019-11-26PDF (pdf, 310.3 kB)

Reglemente för Styrelsen för BT Kemi efterbehandling

BTK Reg Antaget 2020-04-27PDF (pdf, 558.4 kB)

Reglemente för Valnämnden

VN Reg Antaget 2020-11-30PDF (pdf, 457.7 kB)

Reglemente för Vård- och omsorgsnämnden

VON Reg Antaget 2020-12-21PDF (pdf, 444 kB)

Reglemente för Överförmyndaren

ÖF Reg Antaget 2019-04-29PDF (pdf, 290.9 kB)

 

Reglementen för råd

Reglemente för Rådet för funktionshindrade och pensionärer

RFP Reg Antaget 2016-10-31PDF (pdf, 304 kB)

Reglemente för Näringslivsrådet

NR Reg Antaget 2019-03-30PDF (pdf, 366.8 kB)

Reglemente för Ungdomsrådet

UR Reg Antaget 2019-08-26PDF (pdf, 74.5 kB)


Publicerad: 2021-02-01

Sidansvarig: Michael Andersson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun