Svalövs kommun

Arbetsordning och reglementen

Reglementen bestämmer de politiska organens ansvarsområden och verksamhet.

Varje nämnd har ett reglemente att arbeta efter. Det beskriver nämndens uppdrag och ansvarsområden.

 

Arbetsordning

Arbetsordning för Kommunfullmäktige

Reglementen för styrelser och nämnder

Reglemente för Bildningsnämnden

BIN Reg Antaget 2020-10-26 Pdf, 769.3 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 769.3 kB)

Reglemente för Kommunstyrelsen

KS Reg Antaget 2020-12-21 Pdf, 540.3 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 540.3 kB)

Regelmente för Krisledningsnämnden

KRIS Reg Antaget 2020-11-30 Pdf, 436.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 436.7 kB)

Reglemente för Myndighetsnämnden

MN Reg Antaget 2020-04-27 Pdf, 780.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 780.5 kB)

Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden

SBN Reg Antaget 2020-10-26 Pdf, 836 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 836 kB)

Reglemente för Socialnämnden

SN Reg Antaget 2019-11-26 Pdf, 310.3 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 310.3 kB)

Reglemente för Styrelsen för BT Kemi efterbehandling

BTK Reg Antaget 2020-04-27 Pdf, 558.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 558.4 kB)

Reglemente för Vård- och omsorgsnämnden

VON Reg Antaget 2020-12-21 Pdf, 444 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 444 kB)

Reglemente för Överförmyndaren

ÖF Reg Antaget 2019-04-29 Pdf, 290.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 290.9 kB)

 

Reglementen för råd

Reglemente för Rådet för funktionshindrade och pensionärer

RFP Reg Antaget 2016-10-31 Pdf, 304 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 304 kB)

Reglemente för Näringslivsrådet

NR Reg Antaget 2019-03-30 Pdf, 366.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 366.8 kB)

Reglemente för Ungdomsrådet

UR Reg Antaget 2019-08-26 Pdf, 74.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 74.5 kB)


Publicerad: 2021-06-29

Sidansvarig: Michael Andersson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun